Fördelar med att investera i silver

Silvertackor Nsg

Vi på NSG har upplevt ett ökat intresse för investering i silvertackor under den senaste tiden. Av den anledningen tänkte vi nu uppmärksamma några av fördelarna med att investera i silver.

 

När man talar om investering i fysisk metall är det oftast guld som nämns i första taget och det i sig är inte så konstigt då det finns mycket som talar för guld. Historiskt sett har silverpriset följt priset på guld i stora drag, men med en mer volatil klang. Något som man kanske inte tänker på är att det även finns faktorer som påverkar silverpriset och inte guldpriset. Det är bland annat dessa faktorer som gör den potentiella utvecklingen av silverpriset intressant.  

 

Silverprisets historiska utveckling

Grafen nedan visar den historiska utvecklingen av guld- och silverpriset under de senaste 30 åren. Det vi kan avläsa från grafen är att guldpriset (blå linje) idag är betydligt högre värderat i relation till silverpriset (orange linje), än vad det har varit historiskt sett. I skrivande stund är guld till silver-ration 65:1, vilket kan jämföras med den lägst noterade ration som var i april 2011 då ration endast var 32:1. Ska prisskillnaden mellan guld och silver komma ner till dessa nivåer, så talar det starkt för att silverpriset måste stiga. Om vi studerar grafen så kan vi även avläsa att guldpriset passerade sin tidigare rekordnotering (från 2012) under 2020, vilket silverpriset ännu inte gjort.

 

silverprisets utveckling

Bilden är hämtad från www.macrotrends.net 

 

Silverpriset framöver

Silver spås potentiellt få en ökad efterfrågan framöver, vilket kan resultera i ett ökat pris. Vi bör rimligtvis se en högre andel silver gå åt till batterier, solpaneler och elektronisk utrustning i och med digitaliseringen, samt den gröna vågen som sveper över oss. Silver behövs även för en rad andra ändamål som till exempelvis foto-, smycke- och matsilverindustrin. Vi ser, som tidigare nämnt, också ett ökat intresse för fysiskt silver som investering och vi kan därför anta att en större del av utbudet även går till just det.

 

Investera i silvertackor

De silvertackor som NSG säljer kommer från Duduco som är en tysk tillverkare. I dagsläget finns det fem stycken aktiva tillverkare i Tyskland som innehar en så kallad ”Good delivery status” och Duduco är en av dem. Good delivery status utfärdas av LBMA (London Bullion Market Association) vilket innebär att de är godkända att tillverka fysiskt silver i form av investeringstackor.

I investeringssammanhang förespråkar rådgivare allt som oftast att man har en diversifierad portfölj. För att uppnå det kan det vara en bra idé att inneha en del i silver som en hävstång i portföljen, när andra tillgångar har perioder som präglas av negativ prisutveckling. Inte minst i dessa tider nu när silver spås ha stor potential tack vare en ökad efterfrågan, ränteläget samt den expansiva monetära politiken.

Vill du komma i kontakt med oss på NSG för att få veta mer eller göra en beställning når du oss på 08-84 00 43 eller på invest@nsg.se

 

 

Innehållet på denna sida är skrivet i syfte att informera och bör inte betraktas som analys, rekommendation eller investeringsråd. Man bör på egen hand göra en avvägning om investering i ädelmetall lämpar sig för just en själv sett till ens ekonomi, investeringsportfölj, planerad tidshorisont för investeringen och livssituation. Investering i ädelmetall är både en potentiell möjlighet så väl som risk då världsmarknadspriset för respektive ädelmetall kan öka och minska i värde från det ursprungliga investeringstillfället. Historisk avkastning är ingen garanti för hur framtida prisutveckling kommer att se ut. Informationen på denna sida bör inte enskilt utgöra grunden för beslut om att investera i ädelmetaller eller ej.

 

 

Publicerad 19 juli 2021