NSG Sweden AB integritetspolicy

  

NSG vill skydda våra kunders personliga integritet. Med anledning av EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation) som trädde i kraft 25 maj 2018, vill vi informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter.

 

Läs gärna vår Integritetspolicy nedan:

1.    Vad är en personuppgift?

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet t ex namn, adress, personnummer, telefonnummer, bilder (foton), ljudupptagningar, fingeravtryck, DNA, elektroniska identiteter, exempelvis IP-nummer anses vara personuppgifter om den kan kopplas till en fysisk person.

 

2.    Vad är behandling av personuppgift?

Med behandling av personuppgifter avses hur ett företag samlar in, registrerar, lagrar, korrigerar och raderar personuppgifterna.

 

3.    Varför och vilka personuppgifter samlas in?

NSG samlar in olika personuppgifter i vårt affärssystem för att kunna göra affärer och förpliktelser med dig i form av avtal. Likaså att kunna bistå dig med information och service. Vi använder också dina personuppgifter till marknadsföring i form av nyhetsbrev och erbjudanden via e-post och post. NSG skickar även ut tidningen Aurum Forum till sina kunder per post. Då du besöker NSG’s butik kommer du också bli kameraövervakad.

NSG behandlar också personuppgifter som du själv har tillhandahållit genom att göra en webborder där följande obligatoriska uppgifter registreras:

 

•    Namn

•    E-post

•    Telefonnummer

•    Lösenord

•    Adress

•    Postnummer

•    Ort

•    Land

 

4.    Varifrån hämtar vi dina personuppgifter?

Förutom uppgifter du själv tillhandahållit NSG via att registrera dig på vår webbshop, gör NSG också en kreditupplysning om dig och av den anledningen behöver vi använda ditt personnummer. Personuppgifterna lagras i vårt affärssystem.

 

5.    Till vem delar vi dina personuppgifter?

NSG har som policy att inte lämna dina personuppgifter till tredje part för t ex direktmarknadsföring och vi använder inte dina personuppgifter till grund för statistik.

 

6.    Hur länge sparas dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter bara så länge det finns affärsförpliktelser (enligt bokförings- och skattelagstiftning, garantiåtagande).  

 

7.    Dina rättigheter?

Du kan när som helst begära ut vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du har alltid rätt att be om ändring angående en personuppgift.

Likaså har du rätt till radering av dina personuppgifter vi har lagrade om dig under förutsättning att det inte finns legala skyldigheter för oss att lagra dem.

 

8.    Skydd av personuppgifter

Våra IT-system är till för att skydda dina personuppgifter. Endast ett fåtal behöriga anställda inom NSG kan hantera känsliga personuppgifter.

Läs mer om vårt affärssystem Pyramid och GDPR på följande länk: http://kund.unikum.se/dok/Pyramid_och_GDPR.pdf

 

9.    Vem är ansvarig på NSG för insamling av personuppgifter?

Personuppgiftsansvarig är NSG Sweden AB, adress Västberga allé 36B, 126 30 Hägersten. Om du har frågor gällande behandlingen av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta NSG via post eller e-post info@nsg.se