NSG

Förvaring av ädelmetaller

Förvaring

NSG hjälper dig med förvaring

Vi erbjuder ett par olika förvaringslösningar. Den ena går ut på att vi hjälper dig att förvara de investeringstackor du valt att investera i mot en årlig förvaringskostnad. Den andra lösningen är andelsguld där du investerar i valfri mängd eller summa som överförs till ett delägarskap i en större guldtacka. All förvaring sker i Sverige och NSG hjälper dig med allt kring de båda förvaringstjänsterna.

 

Vår ambition

Vår ambition med dessa förvaringstjänster är att med en konkurrenskraftig prisbild förenkla processen att köpa och sälja ädelmetall i fysisk form. Allt fler banker slutar att erbjuda bankfack till sina kunder samtidigt som alternativa förvaringsmöjligheter av investeringstackor är väldigt begränsat, kostsamt och riskfyllt.  

Det finns en rad fördelar med att nyttja våra förvaringstjänster, här följer några: 

  • NSG sköter all logistik kring köpet samt eventuell framtida försäljning
  • Vi sköter allt. Du behöver inte kontakta någon utomstående bank, försäkringsbolag etc.
  • Förvaring oberoende från banksystemet
  • Full försäkring
  • Låga avgifter
  • Möjlighet till snabbare köp- och säljtransaktioner

hand håller i guldtacka

Andelsguld 

För att bli andelsägare i en fysisk guldtacka, kontakta oss och ange den mängd guld eller den summa du önskar investera. Du debiteras då för guldet samt en premie på priset som varierar beroende på vilket belopp du valt att investera för. Detta alternativ har en lägre premie på guldpriset i jämförelse med om du köper en fysisk guldtacka för leverans.

När du uppnår en mängd guld som motsvarar en hel guldtacka så kan du be om att få byta ditt delägarskap i en större tacka mot fysisk leverans av en mindre guldtacka. Låt säga att du investerat i 2 gram guld per månad i 25 månader, ditt totala innehav motsvarar då 50 gram guld. Det innebär att du kan välja att få en guldtacka på 50 gram levererad till dig mot en mindre kostnad. Det går även att byta mot exempelvis 2st Guldtackor på 20 gram och 1st på 10 gram. Andelsguld är alltså ett bra sätt att komma igång med ett sparande i guld som ackumuleras över tid.

För vår tjänst andelsguld tillkommer en startavgift á 250kr och utöver det en kostnad som avser förvaring och försäkring (från 150kr/år) av den guldtacka som du är delägare i. I och med det så baseras kostnaden för ditt innehav på värdet du investerar för. Med en väldigt attraktiv prisbild hoppas vi på att göra det enklare för fler att börja investera i fysiskt guld.

Du behöver aldrig låsa dig till att investera exempelvis månadsvis eller kvartalsvis utan du bestämmer själv när du vill handla guld och återkommer du med flera köp så bygger det på ditt tidigare innehav. Föredrar du en prenumeration så går det bra att göra antingen månadsvis, kvartalsvis eller årsvis. Du faktureras då löpande utan att du behöver göra något och dina köp ackumuleras över tid.

På begäran så kan vi skicka ett kontoutdrag via e-post där det framgår hur mycket guld du äger vid den aktuella tidpunkten.

Guldtackan som du är delägare i förvaras tryggt och säkert i Sverige och är fullt försäkrad.

guldtacka stor nsg

Förvaring av investeringstackor

När du vill köpa en investeringstacka som endast du äger men som du vill ha hjälp med att förvara tryggt och säkert så finns denna tjänst. All förvaring sker i Sverige. Tjänsten avser ocirkulerade investeringstackor med ett metallvärde av 50 000kr och uppåt. Aktuella priser för dessa tackor finner du här

Utöver kostnaden för investeringstackan utgår en startavgift á 250kr för tjänsten samt en årlig förvaringsavgift på 0,5% av värdet.

I förvaringspriset ingår följande:

  • Förvaring
  • Försäkring
  • Transport och försäkring vid införsel av investeringstacka till säkerhetsvalvet

 

Debitering av förvaringsavgift sker i samband med köp av investeringstacka och därefter årsvis i förskott (faktureras i december). 

Avgiften beräknas på försäljningspriset av de investeringstackor du äger den första helgfria vardagen i december varje år.

guldtacka 250g investering nsg

Försäljning av innehav

Om du vill sälja delar eller hela ditt innehav av investeringstackor som förvaras, vänligen kontakta oss med en notis om detta. 

 

Fysiskt uttag

Om du efter en tid inte vill fortsätta att nyttja någon av våra förvaringstjänster så finns möjligheten att få ditt metallinnehav fysiskt levererat alternativt utbetalt. Kontakta oss om detta är aktuellt så hjälper vi dig.

 

Äger du redan investeringstackor och skulle vilja nyttja vår förvaringstjänst?

Äger du redan en investeringstacka som du skulle vilja ha hjälp med att förvara? Då kan du lämna in din investeringstacka till oss i utbyte mot en ny för en avgift på endast 1000 SEK. Den nya tackan förvaras sedan genom oss.

Vill du byta din investeringstacka mot andelsguld så utgår ingen extra kostnad för själva bytet.

För mer information kring detta, vänligen kontakta oss.

 

Läs även våra köpvillkor

 

Kontakta oss