Förvaring av ädelmetaller

Förvaring

NSG hjälper dig med förvaring

Vi erbjuder ett par olika förvaringslösningar.
Den ena går ut på att vi hjälper dig att förvara dina investeringstackor mot en årlig förvaringskostnad.
Den andra lösningen är andelsguld där du investerar i valfri mängd eller summa som överförs till ett delägarskap i en större guldtacka.
All förvaring sker i Sverige och NSG hjälper dig med allt kring de båda förvaringstjänsterna.

Vår ambition

Vår ambition med dessa förvaringstjänster är att med en konkurrenskraftig prisbild förenkla processen att köpa och sälja ädelmetall i fysisk form.
Allt fler banker slutar att erbjuda bankfack till sina kunder samtidigt som alternativa förvaringsmöjligheter av investeringstackor är väldigt begränsade, kostsamma och riskfyllda.  

Det finns en rad fördelar med att nyttja våra förvaringstjänster, här följer några: 

  • NSG sköter all logistik kring köpet samt eventuell framtida försäljning
  • Vi sköter allt. Du behöver inte kontakta någon utomstående bank, försäkringsbolag etc.
  • Förvaring oberoende från banksystemet
  • Full försäkring
  • Låga avgifter
  • Möjlighet till snabbare köp- och säljtransaktioner

hand håller i guldtacka

Försäljning av ditt guld

Om du vill sälja delar eller hela ditt innehav av investeringstackor som förvaras, vänligen kontakta oss.

Fysiskt uttag

Om du efter en tid inte vill fortsätta att nyttja någon av våra förvaringstjänster så finns möjligheten att få ditt metallinnehav fysiskt levererat alternativt utbetalt. Kontakta oss om detta är aktuellt så hjälper vi dig.

 

Äger du redan investeringstackor och skulle vilja nyttja vår förvaringstjänst?

Äger du redan en investeringstacka som du skulle vilja ha hjälp med att förvara? Då kan du lämna in din investeringstacka till oss i utbyte mot en ny för en avgift på endast formkostnaden. Den nya tackan förvaras sedan genom oss till ordinarie förvaringskostnad.

Vill du byta din investeringstaka mot andelsguld så utgår ingen extra kostnad för själva bytet.

För mer information kring detta, vänligen kontakta oss.

 

Läs även våra köpvillkor

 

Kontakta oss