Köpvillkor

Order och betalning

I samband med att du genomför en betalning av dina önskade varor, får du en bekräftelse från oss. Därmed ingår du ett avtal med NSG Sweden AB (556484-5492). När du slutför köpet och NSG Sweden AB har erhållit betalningen kan beställningen inte återkallas. För tackor och mynt gäller dessvärre inte ångerrätten. Du som gör ett köp måste ha fyllt 18 år vid inköpstillfället.

I det fall om du som kund, ångrar ett köp efter en genomförd betalning, betalar du för skillnaden mellan köp- och säljkurs den aktuella dagen. För att göra ett köp måste du som kund ha fyllt 18 år vid köptillfället.

Vi använder betallösningen Trustly på plattformen www.nsginvest.se som genomför en direkt banköverföring.

Prisangivelse

Investeringsguld är momsbefriat. Silver, platina, palladium, samt alla våra tillbehör, lägger vi på en lagstadgad moms på 25%.

Leveranstid

Ordinarie leveranstid är 1-3 dagar, vid undantag meddelar vi på NSG Sweden AB dig omgående. Om du inte hämtar ut din försändelse från ditt postombud och går den i retur. I sådana fall har NSG Sweden AB rätten att debitera dig en avgift på 300kronor. I fall där gods försvinner eller skadas i retursändningen äger NSG Sweden AB inget ansvar.

Reklamation

NSG Sweden AB kontrollerar noggrant alla försändelser som vi skickar eller lämnar ut till alla våra kunder. Skulle du vid mottagandet av din beställning notera något som avviker såsom skada, felaktig produkt eller annat ska du omgående kontakta oss på NSG Sweden AB per e-post eller telefon. Det är inte tillåtet att skicka tillbaka något utan att ha först informerat oss på NSG Sweden AB. Av oss får du information om hur en retur ska gå till.

Alla returer och reklamationer måste godkännas av NSG Sweden AB innan de genomförs!

Försäljningsvillkor

NSG Sweden AB förbehåller sig rätten att neka eller annullera en order i det fall att kraftiga förändringar på världsmarknadspriset har ägt rum, sedan den senaste prisuppdateringen, i de fall där stora utbudsproblem har uppstått eller om priser eller annan viktig information felskrivits av mänsklig faktor eller genom automation.

Kunduppgifter

NSG Sweden AB intygar att inga personuppgifter delas med kommersiell tredje part. Vi värnar alltid om din personliga integritet!

Disclaimer:

NSG Sweden AB (556484-5492) reserverar sig för att bildkvaliteten kan påverka produkternas utseende på vår sajt; www.nsginvest.se . Vi reserverar oss även för uppenbara felaktigheter och hastiga förändringar gällande prisuppgifter, lagerstatus och eventuella skriftliga fel. Priser på produkter och tjänster kan komma att förändras med kort varsel p.g.a. förändringar hos leverantörer.

Villkor för förvaring och försäkring av guldtacka

 1. NSG Sweden AB (NSG) har skyldigheten att på ett säkert sätt förvara guldtackor som du som kund har valt att förvara hos oss på NSG, samt att försäkra din guldtacka. NSG:s skyldighet kallas nedan ”Förvarings- och Försäkringsansvaret”.
 2. Förvarings- och försäkringsansvaret innebär att NSG håller dig skadeslös om din guldtacka som vi har förvarat, på något sätt skulle försämras, skadas eller försvinna av vilken anledning det än må vara (angivna händelser kallas nedan sammantaget ”Försäkringsfall”).
 3. NSG ska i händelse av Försäkringsfall genast informera dig, som har drabbats av förlust, samt ersätta dig med belopp motsvarande värdet av din guldtacka/guldtackor vid tidpunkten för Försäkringsfallet. Serienummer på din guldtacka/guldtackor är registrerat på ditt kundkort hos oss på NSG. Det framgår på din faktura när du köper din guldtacka från oss.
 4. Förvarings- och Försäkringsansvaret gentemot dig som kund uppstår så snart som du har tecknat avtal om förvaring och försäkring, vilket sker genom att du erlägger en full betalning för förvärvad guldtacka/guldtackor, samt en startavgift på din faktura för förvaring och försäkring. Priset för förvaring och försäkring beräknas utifrån värdet på ditt förvärv samt antalet återstående dagar på kalenderåret, från den dagen som du har förvärvat din guldtacka/guldtackor.
 5. Senast på förfallodagen ska du erlägga betalning för förvaring och försäkring avseende nästkommande kalenderår, i enlighet med det datum som NSG utställer din faktura. Vid utebliven betalning kontaktar vi på NSG dig, med uppmaning om att hämta din förvarade guldtacka/guldtackor. Alternativt kan vi på NSG sälja guldtackan/guldtackorna och sedan betala köpeskillingen till dig. NSG förbehåller sig rätten att sälja guldtackan/guldtackorna om du som kund inte har tagit kontakt med oss på e-post eller telefon och, eller hämtat ut godset inom 30 dagar. Efter det redovisar vi köpeskillingen, minus avdrag för förvarings- och försäkringskostnader för perioden. Förvarings- och Försäkringsansvaret upphör när uthämtning eller försäljning ägt rum.
 6. Du som kund kan när som helt begära att NSG ska sälja din guldtacka/guldtackor och i sådana fall går köpeskillingen direkt till dig. Du kan även begära uthämtning av förvarad guldtacka/guldtackor. NSG ska i sådana fall, utan dröjsmål, efterkomma din begäran. Förvarings- och Försäkringsansvaret upphör i förekommande fall när försäljning eller uthämtning ägt rum.
 7. Värdet på andelen bestäms, såväl vid Försäkringsfall som vid försäljning, av metallens aktuella dagsvärde, den s.k. AM-fixen. Detta fix-pris visar NSG på sin hemsida nsg.se/dagsnoteringar.
 8. Gällande NSG:s interna ”kapitaltäckningsregler” och separationsrätt för kund, se våra villkor för separationsrätt. För övriga villkor, se våra allmänna villkor.

Villkor för förvaring och försäkring av andelsguld

 1. NSG Sweden AB (NSG) har skyldighet att på ett säkert sätt förvara din andel av guldtacka, samt att hålla sådan guldtacka till fullo försäkrad. NSG:s skyldighet gällande andelen kallas nedan ”Förvarings- och Försäkringsansvaret”.
 2. Förvarings- och försäkringsansvaret innebär att NSG håller dig som kund skadeslös, om andelen skulle försämras, skadas eller försvinna av vilken anledning det än må vara (angivna händelser kallas nedan sammantaget ”Försäkringsfall”).
 3. NSG ska i händelse av Försäkringsfall genast informera dig som drabbats, samt ersätta dig som kund med belopp motsvarande värdet av din andel vid tidpunkten för Försäkringsfallet. Kunds, vid var tid gällande, innehav (andel/andelar i förvarade guldtackor) finns registrerad på ditt metallkonto.
 4. Förvarings- och Försäkringsansvaret gentemot dig som kund, uppstår så snart du har förvärvat och till fullo erlagt betalning för din andel i guldtacka. I betalning i samband med förvärvet ingår avgift för förvaring och försäkring, för den tid som återstår av det vid förvärvet, pågående kalenderåret.
 5. Kund ska senast på förfallodagen erlägga betalning för förvaring och försäkring avseende nästkommande kalenderår, i enlighet med vad som anges på av NSG utställd faktura till dig som kund. NSG förbehåller sig rätten att sälja kunds andel om kund inte avhörs och/eller erlagt betalning inom 30 dagar efter förfallodagen, varefter köpeskillingen minus avdrag för förvarings- och försäkrings-kostnader för perioden redovisas till kund. Förvarings- och Försäkringsansvaret upphör när försäljning ägt rum.
 6. Kund kan när som helt begära att NSG ska sälja din andel och utbetala köpeskillingen till dig. Förvarings- och Försäkringsansvaret upphör i förekommande fall när sådan försäljning ägt rum.
 7. Värdet på andelen bestäms, såväl vid Försäkringsfall som vid försäljning, av metallens aktuella dagsvärde, den s.k. AM-fixen. Detta fix-pris visar NSG på sin hemsida nsg.se/dagsnoteringar.
 8. Gällande NSG:s interna ”kapitaltäckningsregler” och separationsrätt för kund, se våra villkor för separationsrätt. För övriga villkor, se våra allmänna villkor.

Kontaktuppgifter

NSG Sweden AB (556484-5492)

Adress: Västberga Allé 36B

Postnr/Postadress: 126 30 Västberga

E-postadress: invest@nsg.se

Telefon: 08 – 84 00 43

Öppettider: Mån-Tors kl. 9-17 och Fre kl. 9-15 (Lunchstängt kl. 12-13)