Försiktigt optimistisk om guldprisets utveckling

C.Hafners Guldpris Sedan Jan 2020

C.Hafners Q2 rapport för 2023 är försiktigt optimistisk och nämner några indikationer på ett höjt guldpris i år. Främst ser man en ökad efterfrågan på guld från länder som Kina och Indien, vilket bidrar till ett ökat guldpris.

Globalt sett är det en stark ökning av investering i guldtackor, vilket även Hafner har erfarit under tidigare år. Främst har man haft en ökad efterfrågan på mynt och guldtackor. Hittills i år har dock investeringarna minskat under Q1 i år.

Något bättre pris på guld

Andra indikationer som kommer att påverka guldpriset är det faktum att ECB har höjt sin reporänta, vilket kommer att påverka värdet på Euron. Det i sin tur påverkar framtida ned- eller uppgång på guldpriset, samt hur inflationen kommer att utvecklas i Europa.

Kriget i Ukraina har redan skakat om förtroendet för aktiemarknaden, vilket brukar leda till bättre guldpriser världen över. Om guldpriset per US$ förblir det samma som det är nu, och om dollarvärdet kommer att gå ner, kommer guld och ädelmetaller att bli billigare i Europa på grund av valutaväxlingen.

Tillgång och efterfrågan på guldet

Hafner ser inte någon större diskrepans mellan tillgång och efterfrågan på guld. Inte heller ser man just nu några större omvälvningar i världsläget. Tidigare under våren gick priset på guld både upp och ner, och på kort sikt kan priset på guld till och med öka. Till sommaren tror man att priserna kommer att vara stabila, och under nästa halvår kan priserna till och med sjunka.

Notis: Amerikanska centralbanken; Federal Reserve har förra veckan höjt sin reporänta, vilket oftast innebär att guldpriset går upp eftersom ökade räntor inte är bra för förtroendet för investeringar i aktier. Därmed kommer sannolikt förtroendet för guldinvesteringar att öka.