Investera i ädelmetall

investera i ädelmetaller

Investera i guld och silver

Vill du investera i guld och silver? Vi på NSG vill att det ska vara en enkel och smidig process. Om du känner dig osäker på ifall en investering i fysisk ädelmetall är rätt för dig eller bara vill veta mer om vad det faktiskt innebär, så följer här lite matnyttig information.

Den första aspekten att ta hänsyn till är att en investering i ädelmetall bör vara långsiktig. Något som man alltid bör ha med sig när man bygger sin investeringsportfölj är diversifiering, vilket kort och gott innebär att sprida sina risker genom att investera i olika tillgångar.

De guldtackor och silvertackor som vi erbjuder innehar Good Delivery status och är av högsta renhet (999,9).

investera i guld och silver

Guld som investering

Guld har visat sig vara en väldigt god investering över tid. Den första prisnoteringen i SEK år 2000 var på 65 217kr/kg medan den första noteringen år 2021 var 505 304kr/kg. Det ger en genomsnittlig årlig avkastning (CAGR) på 10,24%. Priset drivs av många faktorer, men den främsta påverkan på guldpriset är den monetära politiken och konsekvenserna därefter. Förutom det så kan världsomvälvande händelser och kriser ofta vara positivt för just guldets utveckling.

Det är ett faktum att guld kan ha en positiv utveckling i samband med dålig monetär politik, samt tidigare nämnda situationer. Vilket gör att många ser guld som en bra hävstång i en diversifierad investeringsportfölj. Hävstången förverkligas i och med att andra tillgångsslag som exempelvis aktier har en negativ utveckling under en period medan guldet utvecklas i positiv riktning.

Hur stor del av portföljen som guld ska utgöra finns det olika utsagor om, men de flesta rekommendationer brukar vara mellan 5–20%. Guldets främsta monetära egenskap är att det bevarar värde i en inflationistisk miljö. Ett tydligt exempel på detta är att när Ford Model T först lanserades år 1908 kostade den $850, vilket faktiskt är billigare än dagens pris på $25 000 för en likvärdig modell. Guldpriset var år 1908 på 20.67 USD/Oz, vilket innebär att bilmodellen kostade ca 1 279g guld. Idag är guldpriset omkring 1850 USD/Oz och det innebär att bilen idag motsvarar ca 420g guld. Justerat för inflationen är därmed bilen faktiskt betydligt billigare i guld idag jämfört med då.

Investeringsguld är momsbefriat och det guld vi säljer från C.Hafner är dessutom tillverkat av 100% sekundärt återvunnet guld och är även CO2 neutralt.

investera i guld 

Silver som investering

Intresset för silver som investering har ökat kraftigt under senare tid. Man brukar säga att silver är för den något mer riskfyllde investeraren i jämförelse med guld. Det grundar sig i att silver har visat sig vara en mer volatil tillgång. Att prisrörelserna är större rent procentuellt kan även ses som en möjlighet till en bättre investering.

Det som har en inverkan på silverpriset är till stor del samma faktorer som för guld, alltså det monetära läget och framtidsutsikterna för det. Det som dock skiljer sig är att silver till stor del styrs av den industriella efterfrågan. Silver är nämligen det ämne med bäst termisk och elektrisk ledningsförmåga, vilket gör metallen intressant för en väldigt bred målgrupp. I och med dessa egenskaper så återfinns silver i bland annat solpaneler, batterier och annan elektronisk utrustning. Vi är mitt i en stor elektrifiering av samhället samtidigt som många tillväxtländer är på uppmarsch, vilket talar för att användandet av elektroniska produkter knappast kommer att minska.

investera i silver

Fördelar med att investera i guld och silver

Sammanfattningsvis har guld och silver visat sig vara goda investeringar. Några fördelar med dessa tillgångar är:

  • Investeringsguld är fritt från momsbeskattning
  • Guld är en god värdebevarare över tid
  • Guld och silver är båda ett skydd mot en miljö präglad av hög inflation
  • Silvrets egenskaper talar för en potentiellt ökad efterfrågan framöver
  • Både guld och silver kan fungera som en hävstång i portföljen
  • Guld från C.Hafner är 100% återvunnet och CO2 neutralt
  • Guldet har en lång historik av positiv utveckling
  • Fysiskt guld och silver saknar motpartsrisk
  • Guld kan ses som en försäkring inför oroliga tider

 

Platina som investering

Platina är en ädelmetall som innehar egenskaper vilka är användbara inom flertalet områden. Några exempel är den medicinkemiska-, fordon-, smycke- och bränslecellsindustrin. Priset drivs alltså främst av industriell efterfrågan, även om man kan finna att priset korrelerar med andra metaller under särskilda perioder. Då den industriella efterfrågan kan variera från tid till annan så skapar det ofta en hög volatilitet i priset. Marknadsvärdet för platina är långt efter både guld och silver, vilket gör att en större köp- och säljorder kan påverka priset ganska drastiskt. Samtliga av ovan nämnda industrier är intressanta på så vis att man kan finna potential till en ökad efterfrågan framöver.

Man brukar även tala om de risker som finns med tillgången på platina. Det är nämligen drygt 70% av utvinningen som sker i Sydafrika och de som utvinner mest därefter är Ryssland. Det är alltså en hög tillgångskoncentration, vilket kan vara en riskfaktor ifall något skulle hända i något av dessa länder som hindrar utvinningen av platina. För att täcka efterfrågan krävs det även att en stor del av platinan som redan finns i olika former återvinns.

I och med potentialen som finns då platina är användbar i många olika branscher, samt riskerna som finns kring tillgången, så kan det ses som en intressant investering.

investera i platina

Vår bas, din trygghet

NSG har verkat på ädelmetallmarknaden sedan år 1994 och har sedan dess växt och blivit en av Sveriges ledande leverantörer. Vi verkar för ett gott handelsklimat av ädelmetaller där miljöaspekten följer med oss hela vägen. Vi förser investerare, smeder och industrier med högklassigt material i guld, silver, platina och palladium. Med högsta kreditbetyg (AAA) och lång historik kan du känna dig trygg när du köper eller säljer ädelmetall med oss. Välkommen att kontakta oss!

 

Det som är skrivet på denna sida har som syfte att informera. Det bör ej betraktas som någon form av rådgivning eller analys. Vid investering i ädelmetaller bör man fatta beslut på egen hand med hänsyn till ens tidshorisont för investeringen samt ekonomi i övrigt.

Att investera i ädelmetaller kan både vara en möjlighet och en risk då marknadspriset kan stiga och sjunka i värde. Den historiska avkastningen är aldrig en garanti för framtida avkastning. Vi rekommenderar en noggrann research innan man väljer att investera i ädelmetall.