Hållbarhet

Återvunnen och hållbar guldtacka nsg

NSG:s hållbarhetsarbete

På NSG arbetar vi aktivt för en hållbar ädelmetallbransch. Faktum är att klimatomställningen behöver tas på allvar för att säkra en framtid här på jorden. Vi anser att det är vårt ansvar att bidra med det vi kan i en industri som ofta ses som oren. Det börjar med att man ställer krav på sin leverantör eller partner – på så sätt tar man ett steg mot en större omställning.

 

Vårt guld från C.Hafner är återvunnet och CO2-neutralt

Vår samarbetspartner C.Hafner är de första att erbjuda guldtackor i sekundärt återvunnet guld med energieffektiva produktionsprocesser. I en undersökning av Institute for Industrial Ecology på Pforzheim University (finansierad av Federal Ministry of Research and Technology), redovisades det att återvunnet guld ger 400 – 2000 gånger lägre koldioxidavtryck jämfört med guld hämtat från gruvor.

Utöver att C.Hafner ständigt arbetar för att optimera sina processer för att hålla sitt miljöavtryck så lågt som möjligt, så investerar de även i CO2-reducerande åtgärder. Vi kan därför säga att vårt 100% återvunna guld nu också klimatkompenseras för att bli CO2 neutralt.

återvunnet guld nsg

På NSG värnar vi alltid om miljö och människa

Vi verkar för att ta hänsyn till miljö, de mänskliga rättigheterna och jobbar för att motverka korruption, terrorism och brottslig verksamhet. Detta genomsyrar hela verksamheten och vi verkar hela tiden för att bli bättre.

Förutom de viktiga miljöaspekterna så har vi även ett socialt ansvar. Vi har därför genom åren på ett eller annat sätt donerat miljoner i, framför allt, branschstärkande projekt. Men även till forskning och insatser för en bättre värld. Det gör vi numera via vårt initiativ Blue Circle. Blue Circle fungerar likt en fond där vi samlar in pengar för att sedan skänka till branschstärkande projekt och välgörande ändamål. Läs gärna mer om Blue Circle här